Komisje

Komisje przy Oddziale Poznańskim PZITB kadencja 2016-2020

 1. Komisja Rzeczoznawstwa
 • Przemysław Grzegorz BARCZYŃSKI – Przewodniczący
 • Daniel Pawlicki – Członek
 • Edmund Przybyłowicz – Członek
 1. Komisja Projektowania
  • Tadeusz Pawlak – Przewodniczący
  • Franciszek Prahl – Członek
  • Jacek Wdowicki – Członek
  • Czesław Pluskota – Członek
 1. Komisja Pomocy Koleżeńskiej
 • Małgorzata Mrowińska – Przewodnicząca
 • Krystyna Kotarska – Członek
 1. Komisja Rozwoju i Pozyskiwania Młodej Kadry Techniczno- Inżynierskiej            
 • Jacek Mądrawski Przewodniczący
 • Marlena Kucz
 • Justyna Malendowska – członek
 • Dominika Stryjak – członek
 • Barbara Wolek – członek
 1. Komisja Nauki
 • Tomasz BłaszczyńskI– Przewodniczący
 • Maciej Szumigała         – Wiceprzewodniczący
 • Jacek Wdowicki –  Sekretarz
 1. Komisja i Komitet Remontów:
 • Barbara ksit– Przewodnicząca ( do maja 2016)
 • Zbigniew BROMBEREK – Wiceprzewodniczący(od maja przewodniczący)
 • Anna Szymczak GRACZYK – Członek
 • Zbigniew AUGUSTYNIAK – Członek
 • Marian RACEK –     Członek
 • Bolesław TOPOLSKI – Członek
 1. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień :
 • Roman NAPIERAŁA – Przewodniczący
 • Ryszard KAHL –  Członek
 • Wojciech SZYGUŁA – Członek

Przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybrany został Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. Po ukonstytuowaniu się należy umieścić informacje na liście oraz na stronie internetowej PZITB.