6 Lut

MTP BUDMA 2019 – zaproszenie na seminarium

Wszystkich członków PZITB oraz sympatyków CUTOB-PZITB Poznań Sp. z o.o. zapraszamy do aktywnego udziału w MTP BUDMA 2019 w dniach 12 lutego – 15 lutego 2019 r. oraz do odwiedzenia naszego stoiska nr 13 w Pawilonie nr 3. Ponadto zapraszamy do udziału w seminarium „Nowoczesne technologie w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych przemysłowych i rolniczych”

Seminarium odbędzie się 14 lutego 2019 r. w Sali konferencyjnej A w pawilonie nr 3

Program seminarium:

 10:00 –  10:05  Rozpoczęcie seminarium

10:05 – 10:45   Nanotechnologie w budownictwie , p. prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prezentacja p. Marek Marcinkowski PCI BASF

10:45 – 11:10   Żelbetowe konstrukcje szkieletowe, 

  1. dr inż. Edmund Przybyłowicz, p. dr inż. Daria Horbik

11:10 – 11: 35  Istotne zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, p. mgr inż. Zbigniew Augustyniak

11:35 – 12:00  Innowacyjne metody diagnostyki i osuszania zawilgoceń budynków,              p. inż. Józef Malinowski , prezentacja p. Ireneusz Nowacki AQUAPOL

12:00 – 12:55  Oficjalne rozstrzygniecie konkursu (prace inżynierskie, magisterskie, doktoranckie)

                        ,,Zastosowanie nowoczesnych technologii w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub rolniczych”.

12:55 – 13.00  Zakończenie seminarium.

Udział w seminarium w ramach biletu BUDMA 2019.

BUDMA 2019 zaproszenie na seminarium