24 Maj

Krajowa Narada Seniorów PZITB

W dniach 8 do 10 maja 2018 odbyła się – na zaproszenie naszego Oddziału – XXXI Krajowa Narada Seniorów PZITB. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kół seniora z całej Polski. Oprócz spraw merytorycznych, dyskutowanych na posiedzeniach zamkniętych, zorganizowano – dzięki sponsorom – Międzynarodowym Targom Poznańskim oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – zwiedzanie Poznania oraz Rogalina. Niezawodnym przewodnikiem był kol.dr inż.Włodzimierz Łęcki.